Контрол на качеството

Всички продукти ще бъдат подложени на строга проверка на качеството преди изпращане.Разполагаме с пълно оборудване за проверка и гарантиране на качеството на продуктите.

Проверете химическите компоненти и физическите характеристики

840x420
test machine

Проверете качеството на готовите продукти: якост на опън и натоварване при скъсване и др.

test machine 3
T AND f